Postupci javne nabave

Broj nabave / Predmet nabave Datum objave Rok za dostavu
2023/S 0F2-0051583 OPREMA ZA UREĐENJE ŽUPANIJSKOG IT CENTRA - FAZA III - INTERIJER, EVV-8/23 07.12.2023. 09.01.2024. do 10:00 sati
2023/S 0F2-0027233 USLUGA IZRADE IZVEDBENOG PROJEKTA ZA REKONSTRUKCIJU CENTRA ZA STARIJE OSOBE (IZVANINSTITUCIJSKE I INSTITUCIJSKE USLUGE) DRAGLJANE, NA K.Č.BR. 2521/4 K.O. DRAGLJANE, EMV 30/23 01.12.2023. 21.12.2023. do 10:00 sati
2023/S 0F2-0050088 REKONSTRUKCIJA OŠ DR. FRA KARLO BALIĆ, ŠESTANOVAC I DOGRADNJA ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE, EMV 24/23 28.11.2023. 21.12.2023. do 13:00 sati
2023/S 0F2-0049173 USLUGA IZRADE IDEJNOG RJEŠENJA, GLAVNOG PROJEKTA, IZVEDBENOG PROJEKTA I TROŠKOVNIKA TE PROJEKTA OPREME I NAMJEŠTAJA S PRIPADAJUĆIM TROŠKOVNICIMA ZA IZGRADNJU DODATKA OBJEKTA ARHIV DICMO, EMV 28/23 23.11.2023. 13.12.2023. do 10:00 sati
2023/S OF2-0046601 DOBROVOLJNO (DODATNO I DOPUNSKO) ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, EMV 3/23 06.11.2023. 24.11.2023. do 10:00 sati
2023/S 0F2-0044759 ELEKTRIČNA ENERGIJA - OPSKRBA, EVV 6/23 27.10.2023. 27.11.2023. do 13:00 sati
2023/S F21-0041722 POŠTANSKE USLUGE, EVV 2/23 06.10.2023. 24.10.2023. do 13:00 sati
2023/S 0F2-0041065 NABAVA ENERGENATA - LOŽ ULJE EKSTRA LAKO (LUEL EURO) ZA SEZONE GRIJANJA 2023._2024. I 2024._2025. (89 grupa), EVV 4/23 05.10.2023. 07.11.2023. do 13:00 sati
2023/S 0F2-0041351 SANACIJA KROVIŠTA ZGRADE I UGRADNJA FOTONAPONSKE ELEKTRANE, EMV 18/23 05.10.2023. 30.10.2023. do 13:00 sati
2023/S OF2-0039106 MOTORNI BENZIN I DIZEL GORIVO, EMV 7/23 18.09.2023. 05.10.2023. do 13:00 sati
1345678910Zadnji