Postupci jednostavne nabave

Preporučuje se gospodarskim subjektima preuzimanje poziva na dostavu ponuda u postupcima bagatelne nabave uz prethodnu registraciju kako bi ih naručitelj mogao obavijestiti o eventualnim izmjenama poziva u odnosu na predmet nabave za koji su registrirani.

Broj nabave / Predmet nabave Datum objave Rok za dostavu
E-BAG-10/23 ODRŽAVANJE UREĐAJA ZA PRESLIK, E-BAG-10/23 20.11.2023. 28.11.2023. do 10:00 sati
E-BAG-87-1/23 USLUGA KOORDINATORA ZAŠTITE NA RADU U FAZI IZVOĐENJA RADOVA UREĐENJA REGIONALNOG ZNANSTVENOG CENTRA JADRANSKE HRVATSKE U SKLOPU CENTRA IZVRSNOSTI SDŽ I AMBULANTE DOMA ZDRAVLJA SDŽ, E-BAG-87-1/23 14.11.2023. 20.11.2023. do 10:00 sati
E-BAG-13/23 NABAVA USLUGE SAVJETOVANJA, UPRAVLJANJA, PODRŠKE I ODRŽAVANJA WEB APLIKACIJE ZA UPRAVLJANJE SADRŽAJEM I INTRANET PORTALSKOG RJEŠENJA, PAKET PODRŠKE... E-BAG-13/23 13.11.2023. 20.11.2023. do 13:00 sati
E-BAG-14/23 USLUGE SAVJETOVANJA, UPRAVLJANJA, PODRŠKE I ODRŽAVANJA NA INFORMATIČKOM SUSTAVU SDŽ, E-BAG-14/23 10.11.2023. 20.11.2023. do 12:00 sati
E-BAG-16/23 KOLEKTIVNO OSIGURANJE OD NEZGODE, E-BAG-16/23 10.11.2023. 28.11.2023. do 13:00 sati
E-BAG-20/23 USLUGA POVEZIVANJA UDALJENIH LOKACIJA ETHERNET PROTOKOLOM, E-BAG-20/23 18.10.2023. 27.10.2023. do 10:00 sati
E-BAG-97/23 UREĐAJI ZA BESPREKIDNO NAPAJANJE, E-BAG-97/23 16.10.2023. 23.10.2023. do 13:00 sati
E-BAG-15/23 OBVEZNO I KASKO OSIGURANJE VOZILA, E-BAG-15/23 22.09.2023. 29.09.2023. do 13:00 sati
E-BAG-90/23 USLUGA INSTALIRANJA I UGRADNJE OPREME SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE ZA ŽUPANIJSKI IT CENTAR, E-BAG-90/23 20.09.2023. 29.09.2023. do 10:00 sati
E-BAG-87/23 USLUGA KOORDINATORA ZAŠTITE NA RADU RADOVA UREĐENJA REG. ZNANSTVENOG CENTRA JADR. HRVATSKE U SKLOPU CENTRA IZVRSNOSTI I AMBULANTE DOMA ZDRAVLJA SDŽ, RUĐERA BOŠKOVIĆA 18 I 20, SPLIT, E-BAG 87/-23 15.09.2023. 20.09.2023. do 10:00 sati
1345Zadnji