Postupci nabave

Sprječavanje sukoba interesa

Temeljem članka 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16 i 114/22) Splitsko-dalmatinska županija kao javni naručitelj objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je u sukobu interesa.

Podaci o naručitelju

Splitsko-dalmatinska županija
Domovinskog rata 2
21 000 Split

OIB: 40781519492
Tel: 021/400-030
Web URL: www.dalmacija.hr