Postupci jednostavne nabave u tijeku

Preporučuje se gospodarskim subjektima preuzimanje poziva na dostavu ponuda u postupcima bagatelne nabave uz prethodnu registraciju kako bi ih naručitelj mogao obavijestiti o eventualnim izmjenama poziva u odnosu na predmet nabave za koji su registrirani.

Broj nabave / Predmet nabave Datum objave Rok za dostavu
E-BAG-124/21 USLUGE IZRADE RADNIH PODLOGA ZA IZRADU PROGRAMA UBLAŽAVANJA KLIMATSKIH PROMJENA, PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA I ZAŠTITU OZONSKOG SLOJA, E-BAG-124/21 24.01.2022. 02.02.2022. do 13:00 sati
E-BAG-66/21 NABAVA USLUGE NADZORA (5 grupa), E-BAG-66/21 27.12.2021. 21.01.2022. do 10:00 sati
E-BAG-119/21 USLUGE ISPITIVANJA I TESTIRANJA TE SAVJETOVANJA NA PODRUČJU CIVILNE ZAŠTITE U OKVIRU RADNOG PAKETA 5 EU PROJEKTA E-CITIJENS, 2014-2020 INTERREG V-A, E-BAG-119/21 16.12.2021. 27.12.2021. do 12:00 sati
E-BAG-106-1/21 PODIZANJE EKOLOŠKIH STANDARDA U LUKAMA NAUTIČKOG TURIZMA - MARINAMA, SPORTSKIM LUKAMA, PRIVEZIŠTIMA I SIDRIŠTIMA KOJE SU PREDMET KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU 15.12.2021. 22.12.2021. do 13:00 sati
E-BAG-37-1/21 ZAMJENA PROZORA NA LOKACIJI VUKOVARSKA 1/II, E-BAG 37-1/21 13.12.2021. 21.12.2021. do 14:00 sati
E-BAG-103/21 NABAVA PROFESIONALNE INFRA-CRVENE KAMERE S PRIPADAJUĆOM OPREMOM, E-BAG-103/21 01.12.2021. 10.12.2021. do 12:00 sati
E-BAG-101/21 NABAVA TRI RADNE STANICE SA ZASLONIMA I DISPEČERSKIM SOFTWAREOM, E-BAG-101/21 01.12.2021. 08.12.2021. do 12:00 sati
E-BAG-102/21 NABAVA OPERATIVNOG RADIO - KOMUNIKACIJSKOG CENTRA, E-BAG-102/21 01.12.2021. 10.12.2021. do 13:00 sati
E-BAG-104/21 NABAVA PROFESIONALNOG PODVODNOG ELEKTRIČNOG SKUTERA ZA TRAGANJE I SPAŠAVANJE, E-BAG-104/21 01.12.2021. 08.12.2021. do 13:00 sati
E-BAG-82/21 JEDNOKRATNI ZAŠTITNI OGRTAČI, E-BAG-82/21 29.11.2021. 06.12.2021. do 12:00 sati
1345Zadnji