Postupci jednostavne nabave u tijeku

Preporučuje se gospodarskim subjektima preuzimanje poziva na dostavu ponuda u postupcima bagatelne nabave uz prethodnu registraciju kako bi ih naručitelj mogao obavijestiti o eventualnim izmjenama poziva u odnosu na predmet nabave za koji su registrirani.

Broj nabave / Predmet nabave Datum objave Rok za dostavu
E-BAG-72/21 KAMPANJA O ODRŽIVOM RAZVOJU, SPRJEČAVANJU ONEČIŠĆENJA MORA I PRIMJENI EKOLOGIJE U POSLOVANJU KONCESIONARA NA POMORSKOM DOBRU, E-BAG-72/21 14.10.2021. 25.10.2021. do 13:00 sati
E-BAG-107/21 AMBASADOR TURIZMA SDŽ 2021., E-BAG-107/21 13.10.2021. 22.10.2021. do 12:00 sati
E-BAG-42/21 INSTALIRANJE VATRODOJAVNOG SUSTAVA NA ADRESI VUKOVARSKA 1, SPLIT, E-BAG-42/21 12.10.2021. 21.10.2021. do 13:00 sati
E-BAG-106/21 PODIZANJE EKOLOŠKIH STANDARDA U LUKAMA NAUTIČKOG TURIZMA KOJE SU PREDMET KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU KOJIMA JE DAVATELJ SDŽ TE USKLAĐENJE S PRAVILNIKOM O REDU U LUCI, E-BAG-106/21 12.10.2021. 21.10.2021. do 13:00 sati
E-BAG-16/21 USLUGA POVEZIVANJA UDALJENIH LOKACIJA ETHERNET PROTOKOLOM, E-BAG-16/21 28.09.2021. 07.10.2021. do 13:00 sati
E-BAG-25/21 NABAVA USLUGE OBVEZNOG OSIGURANJA OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI I KASKO OSIGURANJA, E-BAG-25/21 22.09.2021. 04.10.2021. do 13:00 sati
E-BAG-35/21 ZAMJENA KLIMA SUSTAVA NA IV. KATU, E-BAG-35/21 31.08.2021. 13.09.2021. do 13:00 sati
E-BAG-29/21 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU, E-BAG-29/21 24.08.2021. 03.09.2021. do 13:00 sati
E-BAG-105-2/21 NAJAM AUDIO OPREME ZA ODRŽAVANJE SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE, E-BAG-105-2/21 23.08.2021. 31.08.2021. do 13:00 sati
E-BAG-53/21 USLUGA STRUČNOG NADZORA I KOORDINATORA II NAD IZVOĐENJEM RADOVA NADOGRADNJE UČIONICA I DOGRADNJE ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE NA POSTOJEĆOJ ŠKOLSKOJ ZGRADI OŠ JESENICE, DUGI RAT, E-BAG-53/21 23.08.2021. 31.08.2021. do 10:00 sati
1345Zadnji