Politika kvalitete

Nastojeći ostvariti viziju Splitsko – dalmatinske županije kao razvojno dinamične, otvorene europsko – mediteranske regije, Županija je prihvatila i međunarodnu normu ISO 9001:2015 – sustav upravljanja kvalitetom.

Politikom kvalitete Županija želi poboljšati ukupnu efikasnost rada Županijske uprave kako bi imali upravu prema europskim standardima: učinkovitu, racionalnu, profesionalnu i društveno odgovornu. Županija u cijelosti radi u skladu sa svim regulatornim i statutarnim zahtjevima te smjernicama i očekivanjima svih zainteresiranih strana.

Za ostvarenje tog cilja nužno je aktivno sudjelovanje svih subjekata, pa je kvaliteta obveza svakog službenika i namještenika. Svi upravni odjeli kontinuirano rade na prepoznavanju rizika i prilika koji su im temelj za stalno poboljšavanje i ostvarenje postavljenih ciljeva.

U skladu sa svojim samoupravnim djelokrugom Županija svojim stanovnicima osigurava ostvarenje njihovih potreba iz područja obrazovanja, zdravstva, prostornog i urbanističkog planiranja, gospodarskog razvoja,  prometa i prometne infrastrukture, planiranja i razvoja mreže obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih i kulturnih ustanova.

Pri tome je otvorena ka novim idejama uz poticanje inicijativa i suradnje, unapređivanja procesa i kvalitete usluga primjenom novih tehnologija, unapređivanja IT infrastrukture i primjeni integriranih IT rješenja.

Svjesna da se kvalitetan održiv razvoj zasniva na kvaliteti ljudskih resursa Županija posebnu pozornost posvećuje profesionalnom razvoju i stručnom osposobljavanju zaposlenih.

Time ujedno doprinosi unapređivanju suradnje i komunikacije sa građanima, jedinicama lokalne samouprave i ostalim zaintersiranim stranama.

Aktivnostima svojih tijela Županija stvara prepoznatljiv brend regije znanja, čistih tehnologija, mjesta s obnovljivim izvorima energije i  regije ugodne za život i rad.

ŽUPAN

BLAŽENKO BOBAN