Kontakti matičnih ureda

ODSJEK ZA OSOBNA STANJA GRAĐANA

Voditeljica Odsjeka: Jadranka Pleština, dipl. pravnica
Tel.  021 450 450 
jadranka.plestina@dalmacija.hr 

Matični ured Split

maticni.posta@dalmacija.hr tel. 021/450-463, 021/450-428, 450-477  

Matica vjenčanih:   021/450-479

matica.vjencani@dalmacija.hr

Matica rođenih:  021/450-329, 021/ 450-361, 021/450-303, 021/ 450-478

matica.rodjeni@dalmacija.hr
maticni.inozemstvo@dalmacija.hr 

Matica umrlih:  021/450-306, 021/450-352, 021/450-548
matica.umrli@dalmacija.hr 

Izdavanje isprava: 021/ 450-305, 

U upravnom postupku odlučuje o ispravcima temeljnih i naknadnih upisa, promjenama osobnog imena, naknadnim upisima i bilješkama u državne matice, o registru životnog partnerstva, o upisima činjenica rođenja i smrti prijavljenih nakon 30 dana od dana kada su se dogodile, te o dopunama temeljnih upisa nakon isteka zakonskog roka.   021/450-353,  021/450-476 maticni.split@dalmacija.hr 

 
Radno vrijeme sa strankama: 8:00-13:00h
Matično područje: Split, Grohote, Podstrana, Slatine, Žrnovnica

Odjel za osobna stanja građana vodi državne matice, registar životnog partnerstva te evidencije o hrvatskom državljanstvu.

Vođenje matica

U matičnim uredima i pripadajućim matičnim područjima za koje su određeni uredovni dani obavljaju se matičarski poslovi  i to:

 • temeljni upisi činjenica rođenja u maticu rođenih
 • prijava rođenja
 • određivanje osobnog imena
 • utvrđivanje majčinstva i očinstva i priznanje očinstva
 • sklapanje braka u građanskom obliku unutar i izvan službenih prostorija
 • temeljni upisi činjenica sklapanja braka u maticu vjenčanih
 • sastavljanje zapisnika prijave o sklapanju braka u vjerskom obliku
 • izdavanje potvrde o ispunjenju pretpostavki za sklapanje braka u vjerskom obliku
 • sklapanje životnog partnerstva
 • u građanskom obliku unutar i izvan službenih prostorija
 • temeljni upisi činjenice smrti u maticu umrlih prijava smrti
 • temeljni upis činjenica nastalih u inozemstvu upisi činjenica nastalih u inozemstvu
 • upis u knjigu državljana knjiga državljana/domovnica
 • izdavanje javnih isprava
 • informacije o optjecaju određenih javnih isprava među državama članicama

 

Matični uredi u Splitsko-dalamtinskoj županiji:

 

Matični ured Cista Provo 

Uredovni dani: utorak i četvrtak

Tel. 021/ 722-007

maticni.imotski@dalmacija.hr 

 

Matični ured Hvar

Uredovni dani: ponedjeljak,utorak,srijeda,petak

Tel. 021/ 742-349

maticni.hvar@dalmacija.hr 

 

Matični ured Jelsa

Uredovni dan: četvrtak

021/761-203

maticni.hvar@dalmacija.hr 

 

Matični ured Imotski

Tel. 021/842-354

maticni.imotski@dalmacija.hr 

 

Matični ured Kaštel Novi i Kaštel Sućurac

Tel. 021/450-620, 021/450-622,021/450-623

maticni.kastela@dalmacija.hr 

 

Matični ured Makarska

Tel. 021/616-033, 021/611-777

maticni.makarska@dalmacija.hr 

 

Matični ured Omiš

Tel. 021/862-960

maticni.omis@dalmacija.hr 

 

Matični ured Sinj

Tel. 021/450-711, 021/ 450-710

maticni.sinj@dalmacija.hr 

 

Matični ured Solin

Tel. 021/450-732, 021/450-734

maticni.solin@dalmacija.hr 

 

Matični ured Supetar

Tel. 021/631-095

maticni.supetar@dalmacija.hr 

 

Matični ured Trilj

Tel. 021/831-090

maticni.sinj@dalmacija.hr 

 

Matični ured Trogir

Tel. 021/ 021/450-603 i 021/450-610

maticni.trogir@dalmacija.hr 

 

Matični ured Vis

Tel. 021/ 711-140

maticni.vis@dalmacija.hr 

 

Matični ured Vrgorac

Tel. 021/ 420-027

maticni.vrgorac@dalmacija.hr 

 

Matični ured Vrlika

Tel. 021/827-007

maticni.sinj@dalmacija.hr 

 

Matični ured Zagvozd

Uredovni dan: petak

Tel. 021/847-020

maticni.imotski@dalmacija.hr