Savjetovanje s javnošću

Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja općih akata omogućuje učinkovito i transparentno provođenje procesa savjetovanja, olakšava interakciju tijela javne vlasti s građanima i predstavnicima javnosti u demokratskom procesu te potiče aktivnije sudjelovanje građana u javnom životu. Cilj ovih savjetovanja i uključivanja javnosti je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima javnosti vezanim uz određenu javnu politiku s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanja slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti. 

Savjetovanje s javnošću

KONTAKT

Ana-Marija Škorić, prof. 
Koordinatorica za savjetovanja s javnošću

Upravni odjel za poslove Županijske skupštine i pravna pitanja
Tel.: 400-019
Fax.: 400-087
E-mail: savjetovanja@dalmacija.hr  
Adresa: Domovinskog rata 2/IV, 21 000 Split