Djelokrug poslova Upravnog odjela za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu

KONTAKTI UPRAVNOG ODJELA

Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu obavlja upravne i druge stručne poslove, prati stanje iz područja gospodarstva, programa EU fondova, poslove poljoprivrede, ruralnog razvitka, ribarstva, lovstva, energetike i prometa, inovacija i IT tehnologija. Izrađuje izvješća, stručne podloge, prijedloge i nacrte akata iz djelokruga upravnog tijela, a u cilju boljeg i ravnomjernijeg gospodarskog razvoja Županije. U upravnom odjelu obavljaju se poslovi i zadaće u svezi s osnivačkim pravima u trgovačkim društvima i ustanovama u kojima Županija ima udjele te predlažu mjere u svrhu dobrog gospodarenja tim trgovačkim društvima i ustanovama. Rješava u drugom stupnju po žalbama pravnih i fizičkih osoba na rješenja jedinica lokalne samouprave iz područja vodnog gospodarstva i naknada za uređenje voda, sukladno ovlastima propisanim zakonima koji reguliraju predmetnu materiju. Prati i surađuje na provedbi EU projekata iz nadležnosti upravnog odjela.

Obavlja i povjerene poslove državne uprave određene zakonom koji se odnose na:

 • obrte
 • domaće radinosti i sporednog zanimanja,
 • utvrđivanja minimalnih tehničkih uvjeta za djelatnost trgovine,
 • javnog komisionara,
 • utvrđivanja uvjeta za djelatnost dadilja,
 • utvrđivanje uvjeta za pogrebničke djelatnosti,
 • prijevoza u unutarnjem cestovnom prometu,
 • izdavanja znakova pristupačnosti za osobe s invaliditetom,
 • promjene namjene poljoprivrednog zemljišta,
 • upisa i promjena u Upisnik dobavljača božićnih drvaca, te izdavanja dozvola za krčenje i čistu sječu šume,
 • utvrđivanja razloga za prestanak zadruga.

Obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

OBRASCI

OBRT

1. PRIJAVA ZA UPIS U OBRTNI REGISTAR

2. PRIJAVA ZA UPIS ORTAKA U OBRTNI REGISTAR

3. PRIJAVA ZA UPIS IZDVOJENOG POGONA U OBRTNI REGISTAR

4. EVIDENCIJA SPOREDNIH ZANIMANJA I DOMAĆIH RADINOSTI

PROMET

Popis zakona i ostalih važećih propisa koji se primjenjuju u upravnom odjelu:

Dokumenti

Natječaji

Sort By:
The template you are linking to has no template configured yet.