Djelokrug poslova Upravnog odjela za hrvatske branitelje, civilnu zaštitu i ljudska prava

Upravni odjel za hrvatske branitelje, civilnu zaštitu i ljudska prava obavlja povjerene poslove državne uprave određene zakonom koji se odnose na:

- obavljanje upravnih i drugih stručnih poslova vezanih za rješavanje pravnog položaja, statusa i drugih pitanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, članova obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,  članova obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, članova obitelji umrlog hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata od I do IV skupine, stradalih pirotehničara i članova njihovih obitelji,

- zaštitu civilnih žrtava Domovinskog rata, zaštitu sudionika Drugog svjetskog rata, ratnih vojnih invalida i civilnih invalida rata iz Drugog svjetskog rata, mirnodopske vojne invalide, ratne vojne invalide stradale pri obavljanju vojnih i redarstvenih dužnosti u stranoj zemlji u okviru mirovnih snaga i mirovnih misija ako ih je na tu dužnost uputilo nadležno tijelo u okviru međunarodnih obveza poslije 15. svibnja 1945. godine i prava po osnovi gubitka člana obitelji.

Obavlja poslove koji se odnose na civilnu zaštitu, vatrogastvo, prirodne nepogode, zaštitu na radu i zaštitu od požara, poslove koji se odnose na udruge proistekle iz Domovinskog rata i druge udruge, poslove koji se odnose na ostvarivanje ljudskih prava i suradnju s vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina. Prati i surađuje na provedbi EU projekata iz nadležnosti upravnog odjela. Obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

Procjena rizika od velikih nesreća za područje Splitsko-dalmatinske županije
Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Splitsko-dalmatinske županije

OBRASCI

1. HRVATSKI BRANITELJI I ČLANOVI NJIHOVIH OBITELJI

 1. Zahtjev za priznavanje statusa HRVI
 2. Zahtjev za priznavanje statusa MVI
 3. Zahtjev za utvrđivanje novog postotka oštećenja organizma HRVI – MVI
 4. Zahtjev za njegovatelja HRVI I skupine
 5. Zahtjev udovice za ostvarivanje prava na obiteljsku invalidninu iza smrti HRVI I-IV skupine
 6. Zahtjev roditelja za ostvarivanje prava na obiteljsku invalidninu iza smrti HRVI I-IV skupine
 7. Zahtjev za priznavanje prava na naknadu za nezaposlene
 8. Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć hrvatskim braniteljima
 9. Zahtjev za besplatne udžbenike studentu
 10. Zahtjev  za besplatne udžbenike učeniku

2. CIVILNI STRADALNICI IZ DOMOVINSKOG RATA

 1. Zahtjev za obiteljsku invalidninu CIDR
 2. Zahtjev za posebni doplatak CIDR
 3. Zahtjev za prilagodbu automobila CIDR (Zahtjev se podnosi Ministarstvu hrvatskih branitelja)
 4. Zahtjev za CIDR
 5. Zahtjev za obiteljsku I-IV CDRI

3. ZAŠTITA VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA

 1. Zahtjev za isplatu dospjelih, a neisplaćenih novčanih primanja
 2. Zahtjev za obustavom isplate osobne invalidnine
 3. Zahtjev za priznanje prava na besplatne udžbenike
 4. Zahtjev za priznavanje prava na dodatak za pripomoć u kući
 5. Zahtjev za priznavanje prava na dodatak za njegu i pomoc druge osobe
 6. Zahtjev za priznavanje prava na obiteljsku invalidninu
 7. Zahtjev za utvrđivanje novog  postotka oštećenja organizma
 8. Zahtjev za  izdavanje uvjerenja iz službene evidencije